كارخانه تقطير مسجد سليمان

نشانی: استان خوزستان، شهر مسجد سلیمان، منطقه بی بیان مالکیت: شرکت نفت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاریخچه بنا: در جنوب شرقی مرکز شهر مسجد سلیمان در محله صنعتی بزرگی به نام ناحیه بی بیان واقع شده که کارخانه های تقطیر و دستگاه های دیگر بهره داری در آنجا قرار گرفته است. این مجموعه در […]