چشمه های نفت سی برنج

چشمه های نفت “سی برنج” نشانی: استان خوزستان- شهرستان مسجدسلیمان- شهر مسجدسلیمان مالکیت: شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب تاریخچه: واژه نفت: به نظر می رسد کلمه نفت ریشه اوستایی دارد، چراکه در زبان اوستایی کلمه پنتا به معنی روغن معدنی است. این کلمه بعدا توسط عرب زبانان به صورت نفت مورد استفاده قرار […]