فرودگاه مسجد سليمان

فرودگاه مسجد سليمان؛ نخستين فرودگاه خاورميانه فوران چاه نفت در خرداد ماه 1287 (1908 ميلادي) در مسجد سليمان، نياز به تسهیلات بيشتر براي بهره برداری از این ماده حیاتی را شدت بخشيد و چندي نگذشت كه نخستين پرواز يك هواپيما به خاورميانه، در زمینی مسطح در مسجد سلیمان به زمين نشست. اين هواپيما از نوع […]