مسجد سلیمان شهر اولین ها

مسجدسلیمان سابق معروف به شهر اولین‌ها در کشور و خاورمیانه بود، لیست زیر گواه این مطلب است 1 اولین چاه نفت در کشور و خاورمیانه 39 اولین ایستگاه تقویت فشار نفت در کشور 2 اولین چاه گاز در کشور و خاور میانه 40 اولین زمین گلف در کشور 3 عمیق ترین چاه در کشور و […]