علت نامگذاری وب سایت ام.آی.اس الکترونیک

عبارت MIS واژه مشهوري است كه براي نام‎گذاري مسجدسليمان ـ قديمي‎ترين اقليم نفتي ايران مورد استفاده واقع مي‎شده و تا امروز نيز اين كاربرد ادامه دارد. نام مسجدسليمان به علت طولاني بودن در مكاتبات و نامه‎نگاري‎هاي اداري به صورت مخفف و به اين شكل استفاده مي‎شد كما اينكه حتي واژ‎گاني كوتاه‎تر از اين هم در […]