موزه چاه شماره یک

موزه چاه شماره يك نشانی: شهرستان مسجد سلیمان، شهر مسجد سلیمان، خیابان نفت 2، جنب شورای شهر و شهرداری. مالکیت: شرکت نفت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاریخچه بنا: اولین چاه نفت خاورمیانه شروع حفاری درسوم بهمن( 1286) خاتمه حفاری پنجم بهمن ماه (1287) عمق چاه 360 متر میزان استخراج اولیه 36000 لیتر در روز […]